• EN
  • RU
  • TR
  • عربي
  • AZ
16 Kasım, Çarşamba


ABD’nin modern siyasi parti sistemi - Özel

Analitik Merkez

A- A A+

Amerika’nın kurucuları 17 Eylül 1787’de ABD Anayasası’nı imzaladıkları zaman siyasi partıların kurulmasına karşı çıktılar. Onlar partilerin devletin sisteminde hiçbir resmi rol oynamayacağını iddia ediyorlardı.  Kurucların düşüncelerinin aksine, ABD siyasi partilerin devlet düzeyinde ilk kabul edildiyi ülke olarak tarihe geçti. Bugün ABD’nin siyasi sürecini iki büyük parti – Cumhuriyetçiler ve Liberaller idare ediyor. Demokrasiye en iyi örnek olarak gösterilen bir devletin tartışmasız olarak ikipartili sistemde yönetilmesi en büyük tartışma olarak kalıyor.

1860’dan beri ABD seçimlerinde partiler bir birlerinin yerlerini alıyorlar. İlk bakışta, partilerin siyasi kararların alınmasında ana etken olmadığı görülebilir çünlü herhangi siyasi başarı cumhurbaşkanı ile bağdaşlaştırılıyor. Diğer yandan ise, partiler siyasi karar alınmasında ikinci dereceli etken olarak sunuluyor. Üstelik, partilerin rolü anayasayla belirtilmemiştir. Buna rağmen partiler, aynı konulara rekabetcil yaklaşımda çok önemli rol üstleniyorlar.

Neden birkaç değil de sadece iki parti ABD siyasi sistemini yönetiyor?

Bu konu çok tartlışmalı ve önemlidir. Bununla birlikte, ABD’de küçük partilerin neden dışlandığının üç nedeni var. Herşeyden önce, ABD’de küçük partilerin büyüklerden çok fazla farkı olmadığını söylemeliyiz.  İkincisi, ABD vatandaşları kendilerini bir millet olarak görüyorlar ve Birleşik Krallık’ta olduğu partileri etnik ve dile dayalı partilere bölmeğe gerek yok. Son olarak, küçük partiler güç kontrolü için büyük partilerle koalisyon kurabilir.

Cumhuriyetçi ve Liberal partilerin karşılaştırmalı analizi

Birçok uzman her iki partinin merkeziyetçi olduğu görüşünde, bazı eleştirmenler ise onlar arasında önemli farklılıklar olduğunu iddia ediyor. Bu, en tartışmalı konulardan biri olarak görülüyor çünkü iki partinin düşünceleri asimmetrik yönde değişiyor ve onların sadece çok küçük ortak noktası olduğu görebiliriz. İki partinin öncelikleri donör, parti aktivistleri ve kamu destekçilerine göre değişiyor.

Bu küçük benzerliklere rağmen, iki partininin benzer olmayan siyasi hedefleri ve uygulamalarda temel farklı yolları var. 1970’ten beri Demokrat Parti liberalizm, Cumhuriyetçi Parti ise muhafazakar olmayı üstün tuttu. Demokratlarla kıyasta, Cumhuriyetçiler daha katı olmayı üstün tuttu.

Cumhuriyetçi Parti her zaman muhafazakar ilkeler ve devletin sınırlı yetkilerinden rahatsız olmuştur. Onlar, insanların kendi hayatlarına karşı daha sorumluluk sahibi olmasını istemişler ve federal devlete bağlı olmayan iş yerlerini desteklemişlerdir. Dini, ekonomik ve etnik azınlıklara destek vermekle Demokrat Parti adayları bu seçmenlerde büyük bir oy desteğini garanti altına alıyor. Diğer taraftan, Cumhuriyetçiler büyük kısmını beyaz seçmenlerin oluşturduğu sosyal çoğunluklara destek veriyor.

Cumhuriyetçilerin bu tür yaklaşımları gözönüne alındığında, onların cinsi ve etnik azınlıklara veya feminist düşüncelere destek vermediğini görebiliriz. Demokrat Parti ise kadınların ilgi ve haklarına daha iyi hizmet ediyor. 2016 yılında daha önce hiç olmadığı şekilde Demokratlar bir kadını aday olarak gösterdi.  Kadınların haklarına destek Demokratların elindeki en büyük “silah” olarak göze çarpıyor. Bu da Demokratlara ABD’de eşit hak düşüncesine inanan kadınların desteğini almaya yardımcı oluyor.

İki partili sistemin demokrasi için sonuçları

Aynı konulara farklı yaklaşımlar ve partilerin siyasi kararlarda üstlendiği roller demokratik toplumun gelişimi için en önemli etkenlerdir. Siyasi partilerin sayısı demokrasiye iyi veya kötü yönde etki yapabilir.

ABD’de ikipartili system her zaman demokrasi için büyük tehdit olarak görülmüştür. İngilizlerin çokpartili sistemi  büyük partilerin küçük partilerle iletişim içinde olması ve hükümette daha farklı bakış açılarını desteklediği için bir rol model olarak görülmüştür. Çok partili sistemin kendilerini ayrı bir millet olarak gören etnik gruplu toplum için daha iyi olacağı düşünceleri ortaya atılıyor.

Sonuç olarak, ABDnin iki partili daha sabit ve aşırıcı olması nedeniyle demokrasi için daha uygun olduğu görülüyor. Sistemin bir değil, iki parti tarafından yönetilmesi tekelciliği aradan kaldırıyor ve tüm konulara ikili yaklaşım getiriyor. Bu, vatandaşların siyasi konuların detaylarına oylarıyla etki edebilmesine olanak sağlıyor. İnsanların Demokrat ve Cumhuriyetçi Parti sıfatıyla iki yönde seçim etme hakları bulunuyor. Cumhuriyetçi Parti’nin oyları feminism, ırkı azınlıklar ve eşcinsel evlilik karşıtı düşünceler sebebiyle azalıyor. Cumhuriyetçiler etnik azınlıklara destek vermeli ve göçmen, cinsiyet eşitliği konusunda daha liberal tutum sergilemeliler. Aksi takdirde, Liberal Parti’nin gerisinde kalmaları kuvvetle muhtemel.

  • Etiketler:
  • ABD

EurasiaDiary © İçeriğin yayınlanması için hiperlink kullanılmalı.

Bizi takip edin:
Twitter: @EurasiaTurk
Facebook: EurasiaTurkiye


loading...